تعبیر خواب تشنگی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  خواب تشنگی

  محمد ابن سیرین بصری گوید:

  سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است. اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا. اگر بیند تشنه است و نمی یافت یا کسی بدو داد و او نخورد، دلیل که از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.

  جابر مغربی می گوید:

  تشنگی درخواب فساد است در دین. اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل که گُنَه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن است شب بد غذائی کرده و با شکم انباشته خوابیده باشید در این صورت خواب شما تعبیر ندارد ولی اگر بیدار شدید و تشنه نبودید خوابی که دیده اید دارای تعبیر است. اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید خواب شما می گوید میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید و با رفع تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می شوید و آن گناه را می کنید که البته خوب نیست. اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می گردید همان معنی است به استثنای این که موفق نمی شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید. هر نوع جستجو و ولع شدید در خواب های ما به صورت تشنگی فورم می گیرد و ظاهر می شود. اگر بیماری است که مدت ها است از بیماری رنج می کشد در خواب ببینید تشنه است و به دنبال آب می گردد و در پایان به آب می رسد و می نوشد و رفع عطش می کند خواب او می گوید سرانجام شفا می یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. این با حالت اول متفاوت است. اگر در جای گرمسیر باشید و احساس تشنگی بکنید بهتر از این است که در جای سردسیر باشید و با تشنگی به دنبال آب بگردید. به هر حال تشنگی در خواب تقلا و تلاشی است که می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید و چه بسا ممکن است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

  خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

  تشنگی در خواب، ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی و احساس غربت دلالت داشته باشد.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  تشنگی : تلاشهای بیهوده ، غصه

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابى همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید. اگر خواب بینید که رفع تشنگى مى‏کنید، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب بینید که به تشنه‏اى آب مى‏دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار مى‏گیرید. اگر در خواب احساس تشنگى کنید و یک بطرى خالى پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعى غمگین مى‏شوید.

  در (سر زمین رویاها) آمده:

  شما تشنه هستید : ناراحتی و ناکامی در شما داخل شده

  شما ازتشنگی شدید رنج می برید : یک مصیبت در پیش است .

  آنقدر می نوشید تا تشنگی تان رفع شود : پول و رضایت خاطر

  شما نمی توانید تشنگیتان را رفع کنید : گول خواهید خورد .

  بچه ها تشنه هستند : آرزوهای این بچه ها برآورده خواهند شد .

  برای رفع تشنگی آب گل آلود می خورید : درغم و اندوه فرو می روید .

  برای رفع تشنگی آب گرم می نوشید : دیگران سعی خواهند کرد شما را بخرند .

  لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

  متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت: 22:28
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123