قربانی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  خانمی در خواب می بیند دوستش به او چادر مشکی کادو می دهد و پس از چند روز مادرش دار فانی را وداع می کند. البته چادر مشکی به معنی غم و ناراحتی است که سراسر وجود شخص را در بر می گیرد ولی لزوماً نمی تواند به معنی از دست دادن نزدیکترین عزیز باشد و بسته به موقعیت و شرایت شخص تعبیر می گردد انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر @tabirjame آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران @tabirkamel خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد
  نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 16:14
  برچسب‌ها :
  تعبیر خواب واقعی در مورد اغتشاشات' href="/last-search/?q=اغتشاشات">اغتشاشات سال 96 (خواب مربوط است به دو هفته قبل از آغاز اغتشاشات) متن خواب دو بمب اتم توسط آمریکا اولی در شرق کشور انداخته می شود و بعد از چند لحظه دومی در غرب کشور خواب انطور نشان می دهد که همه افراد خاکستر شده و از بین می روند. شرح تفسیر بمب در خواب نشان از اتفاق و خبری بزرگ دارد که همه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد عامل این خبر خارجی است چون بمب را کشور آمریکا می اندازد انفجار بمب در شرق کشور نشان دهنده این است که اول مسائل از آن منطقه آغاز می گردد   انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر @tabirjame آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران @tabirkamel خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد
  نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 16:14
  برچسب‌ها :
  یک ماه قبل از انتخابات خوابهایی شبیه به هم برایم جهت تعبیر کردن ارسال شد که خبر از یک واقعه ناخوشایندی می داد. البته خوابهایی که ارسال شدند در حد اساتید دانشگاه علوم سیاسی و دانشجویان دکترای سیاسی و کارمند امور سیاسی بود. و نمی شد به دیده یک خواب ساده به آن نگاه کرد متن های خواب شبیه به هم ولی با کمی تفاوت اکثراً آقایانی که این خواب را دیده بودند می گفتند خواب دیدیم دو خورشید طلوع کرد یکی بالاتر از آن یکی خورشید بود . وبعد گفتند خورشید پایین تر کمکم تاریک شد و محو گردید و گروهی دیگر گفتند خورشید پاینتر بعد از چند مدت غروب کرد اکثر خانم ها که خوابشان را ارسال کرده بودند بجای خورشید اسم از ماه می آوردند و می گفتند خواب دیدیم دو ماه در آسمان طلوع کرد و یکی از ماهها پایینتر از دیگر ماه بود و ماه پایینتر بعد از مدتی کمکم تیره تر شد و محو گردید و گروهی دیگر می گفتند ماه پایینتر بعد از مدتی غروب کرد. البته تعبیر خواب از آیه قران به وضوح مشخص بود خبر از فتنه و آشوب بزرگ در راه است . می گویند تعبیر را هر طور انجام دهی همانگونه اتفاق می افتد . من سعی کردم خورشید را به پدر و ماه را به مادر تعبیر کنم. خورشید پاینتر را به پدر همسر و ماه پاینتر را به مادر همسر و غروب کردن خورشید و ماه پاینتر را به مرگ و یا بیماری شاید آنچه که نباید اتفاق بی افتد اتفاق نیفتد. البته کسانی که نقشه این ماجر
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 22:56
  برچسب‌ها :
  دختر خانمی خوابش را با این موضوع ارسال کرد که من خواب دیدم شب است و خانه ما ویرانه شده است و من در وسط آن ویرانه ایستاده ام و می بینم مردم بدون توجه به خواسته من که می گفتم اینجا خانه ماست از این جا نروید به راحتی از وسط ویرانه رد می شدند و می رفتند . و توجهی به حرفهایم نمی کردند. از تعبیر خوابش معلوم بود آخرتی برای خودش باقی نگذاشته ولی برای من جالب در اینجا این بود که خداوند با این وضعیتی که او دارد باز نشانه های هشدار را در خوابش نشان می دهد. چون نمی توانستم مستقیما وارد تعبیر شوم پس ابتدا زمینه چینی کردم گفتم چکار کرده ای که وجود خودت را مانند ویرانه خراب کردی که هر کس و ناکسی از آن عبور می کند و همچنین در مورد شراب پرسیدم . گفت ما گروهی هستیم خواننده رپ برای اینکه  با خواننده اصلی که پسر جوانی بود رابطه اش بهتر باشد به هر خواسته او تن داده بود . اما آن پسر خواننده بعد از همه رفتارهای این دختر با دختر دیگری دوست شده و دیگر مانند سابق به این دختر توجه نمی کرد . می گفت چندین بار خودکشی کردم ولی زنده ماندم . شراب هم به راحتی می گفت می خورم . بیچاره تمام توانش را گذاشته بود تا کاری کند پسر فقط به او توجه کند . درحالی می دانستم این توجه پسر هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد از او خواستم بی خیال آن شخص شود ولی متاسفانه توجهی به حرفهایم نکرد. دیگر از او خبری نشد امید وارم با توجه ب
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 22:56
  برچسب‌ها :
  منظور از (من) حاج سیاح محلاتی می باشد شیخ محمد کاظمینی مرا ملاقات کرده گفت «خواب غریبی امشب دیدم ، شمشیری در میان آسمان و زمین آویزان بود، دستی پیدا شده آن را ربود» من گفتم «جناب حاجی ملاعلی کنی وقتیکه من می آمدم مریض خطرناک بود، یقین او وفات یافته است» او خیلی مضطرب شد . واقعاً حاجی ملاعلی ، شمشیر اسلام بود . بعد خبر رسید همان شب حاجی وفات کرده بود و این شخص خواب خودش و تعبیر مرا بپسران ان مرحوم خبر داده بود انجام تعبیر خواب بصورت رایگان  در کانال تلگرامی آنلاین  @tabirjame آدرس کانال رسمی مشاهده خوابهای دیگران    @tabirkamel خوابها بدون مشخصلت شخص مقابل در سایت تلگرامی قرار می گیرد و در صورت عدم موافقت شخص در کانال درج نمی شود و به صورت محرمانه تعبیر می شود
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت: 23:19
  برچسب‌ها :
  منظور از (من) حاج سیاح محلاتی می باشد وقتی با کشتی وارد جده شدم در جده خواب دیدم شتری بسیار مهیب در عرفات حجاج را تعاقب کرده بعضی را بدندان یا سینه یا دست ، پامال میکرد و همه می دویدند من می گفتم کسی نیست این این بلا را در این مکان عزیز از مردم بگرداند ؟ گفتند اگر می توانی تو بکن این خواب مرا متوحش کرد سوار کشتی شده بسوئز حرکت کردم. پس از گذشت چند هفته بازگشتم و وارد مکه شدم . دیدم مرض وبا قبل از ورود مسافرین در مکه شیوع یافته بود، در منا و عرفات کشتاری کرد که مثل آن کمتر دیده شده . واقعاً در آن سال دو سوم حاجیان تلف شدند و باقی مانده بعد از کامل کردن اعمال با نهایت عجله فرار کردیم انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر @tabirjame آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران @tabirkamel خوابها بدون مشخصات شخص درج می شود خوابهایی که به صورت محرمانه ارسال شود در کانال رسمی قرار نمی گیرد
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت: 23:19
  برچسب‌ها :
  معنی خواب سپارتیوئید امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال پنهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد. محمد ابن سیرین بصری گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و
  نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت: 5:09
  برچسب‌ها :
  معنی خواب قصر منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد. وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این دگرگونی
  نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت: 5:09
  برچسب‌ها :
  معنی خواب عیار منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خ
  نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت: 5:09
  برچسب‌ها :
  معنی خواب پتو امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عزو جاه و مقام. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او
  نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 19:18
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123