تعبیر خواب ترشی

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب ترشی آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن ظرف ترشی در خواب ، نشانة آن است که اگر عقیدة ... با عنوان : تعبیر خواب ترشی بخوانید :
خواب ترشی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ظرف ترشی در خواب ، نشانة آن است که اگر عقیدة محکمی در زندگی پیدا نکنید به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .

2ـ اگر دختر ی خواب ببیند ترشی می خورد ، علامت آن است که به شغل دشوار اشتغال خواهد یافت .

3ـ دیدن ترشی های مختلف در خواب ، نشانة آن است که در امور عاطفی به مشکلی دچار خواهید شد ، اما سرانجام مشکل شما حل خواهد شد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

قربانی...
ما را در سایت قربانی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1396 ساعت: 0:36