تعبیر خواب ترشی | بلاگ

تعبیر خواب ترشی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

خواب ترشی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ظرف ترشی در خواب ، نشانة آن است که اگر عقیدة محکمی در زندگی پیدا نکنید به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .

2ـ اگر دختر ی خواب ببیند ترشی می خورد ، علامت آن است که به شغل دشوار اشتغال خواهد یافت .

3ـ دیدن ترشی های مختلف در خواب ، نشانة آن است که در امور عاطفی به مشکلی دچار خواهید شد ، اما سرانجام مشکل شما حل خواهد شد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1396 ساعت: 0:36