تعبیر خواب طعنه

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
معنی خواب طعنه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

سرزنش کردن در خواب، نشانه پیروی زیاد از راه و روششیطان است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مورد عتاب قرار گرفته است، نشانه توبه کردن و ترک گناه است.

لوک اویتنهاو می گوید :

سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد

در سر زمین رویاها آمده:

شما را برای چیزی سرزنش می کنند : بیشتر از این متواضع باشید .

شما دیگران را سرزنش می کنید : شادی و احترام

دیگران را سرزنش می کنند :یک تصادف اتومبیل درپیش است .

دیگران شما را سرزنش می کنند : ناراحتی وجدان

شما شوهر یا زنتان را بخاطر دلیلی سرزنش میکنید : شادی بعد از یک مشاجره

فرزندانتان را سرزنش می کنید : یک هدیه دریافت می کنید .

دوستانتان را سرزنش می کنید : یک ناکامی تلخ درانتظار شماست .

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

ملامت,سرزنش,بدگویی,تقبیح,توبیخ,زخم زبان,سرکوفت,شماتت,طعنه,عتاب,قدح,لوم,نکوهش ,

  • مطالب مرتبط
  • تعبیر خواب سپارتیوئید
  • معنی خواب قصر
  • تعبیر خواب عیار
  • تأویل خواب پتو
  • تعبیر خواب پدر
  • تعبیر خواب روخ
  • نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 7:48
    برچسب‌ها :