تعبیر خواب مغاک

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  معنی خواب مغاک

  محمد ابن سیرین بصری گوید:

  اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.

  خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

  دیدن غار برای کسی که ترس و هراسی دارد، به امنیت و آسایش تعبیر میشود.

  آنلی بیتون می گوید:

  1ـ اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانه غاری افتاده است ، نشانه آن است که دچار سردرگمی خواهید شد و در کار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل توجه ای نخواهید کرد .

  2ـ اگر خواب ببینید در غاری هستید ، دلالت بر آن دارد که احتمال دارد از وابستگان و عزیزان خود دور شوید .

  3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، نشانه آن است که به دام عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستانِ وفادار ، عذاب می کشد .

  در سر زمین رویاها آمده:

  خواب یک غار : یک تغییر خوشایند در وضع مالی شما روی می دهد

  شما را به یک غار می برند : دوستان بسیاری پیدا میکنید .

  شما در یک غار غذا می خورید : ثروت

  یک جشن در یک غار : ثروت بزرگی در انتظار شماست

  شما را به زور در یک غار حبس می کنند : یک سفر خطرناک در پیش دارید .

  برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

  متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

  برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

  غار,حفره,زاغه,سوراخ,شکفت,کهف,مغار,مغاره,مغاک,گود ,اغوار,غیران ,گویه ,دهار,

  نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 5:06
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123